Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Licenties op Natuur in beeld

Licenties op Natuur in beeld

Sinds begin 2015 hanteren we voor de module "Natuur in beeld" van het Nederlands Soortenregister verschillende licenties, waaronder Creative Commons. Met behulp van deze licenties kunnen beeldaanbieders op een flexibele wijze aangeven of en onder welke voorwaarden hun beelden verspreid mogen worden. Beeldaanbieders behouden in alle gevallen (behalve bij CC0) het auteursrecht. Het blijft bovendien mogelijk om dezelfde foto's elders onder andere voorwaarden aan te bieden (bijvoorbeeld originele hoge resolutie versies bij een stockbureau). We raden elke beeldaanbieder aan de korte, heldere uitleg op de website van Creative Commons Nederland te lezen.

Lees ook

 

De gekozen licentie heeft betrekking op het beeldbestand in de resolutie zoals ingestuurd in deze applicatie.

Natuur van Nederland licentie

  1. De beeldaanbieder geeft Naturalis Biodiversity Center een niet-exclusief gebruiksrecht voor niet-commerciële digitale initiatieven onder het domein nederlandsesoorten.nl: het staat de beeldaanbieder geheel vrij om de beelden ook op andere wijzen te publiceren;
  2. Voor dit gebruiksrecht wordt geen financiële vergoeding aan de beeldaanbieder verleend;
  3. Naturalis vermeldt bij ieder afzonderlijk beeld de naam van de beeldaanbieder als copyrighthouder en de door de beeldaanbieder gekozen licentie;
  4. Aan de beeldaanbieders worden geen publicatiekosten in rekening gebracht;
  5. Naturalis behoudt zich het recht voor om publicatie op het Nederlands Soortenregister zonder voorafgaand bericht in te trekken;
  6. Beeldaanbieders vrijwaren Naturalis voor aanspraken van derden met betrekking tot het aangeboden beeldmateriaal;
  7. Naturalis aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van ongeoorloofd gebruik van de beelden door derden;
  8. Naturalis treedt niet op als intermediair tussen beeldaanbieders en derden die door Naturalis gepubliceerde beelden wensen te hergebruiken. Desgewenst kan door Naturalis in het Nederlands Soortenregister een contactadres/website van de beeldaanbieder worden weergegeven;
  9. Naturalis heeft de bevoegdheid om meegeleverde gegevens over soortnamen en gerelateerde taxonomische gegevens naar eigen inzichten te wijzigen;
  10. Naturalis is niet verplicht is om alle meegeleverde gegevens te publiceren.


Creative Commons licenties (keuze uit 7 stuks)


CC BY - Naamsvermelding
Deze licentie staat anderen toe om het beeld te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren en om afgeleide werken te maken, zelfs voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend wanneer de naam van jou als beeldaanbieder wordt vermeld. Dit is de meest vrije licentie. Aangeraden voor de maximale verspreiding en gebruik van gelicenseerd materiaal.
Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst ]

 


CC BY-SA Naamsvermelding-Gelijk Delen
Deze licentie staat anderen toe om het beeld te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, om afgeleid materiaal te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden – maar uitsluitend wanneer de naam van jou als beeldaanbieder wordt vermeld en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid. Deze licentie wordt vaak vergeleken met de ‘copyleft’ vrije en open source software licenties. Alle nieuwe werken gebaseerd op jouw werken hebben dezelfde voorwaarden, dus alle afgeleide werken mogen ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Deze licentie wordt gebruikt door Wikipedia en is aangeraden voor alle materialen die voordeel hebben bij integratie binnen Wikipedia of soortgelijke projecten.
Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst ]

 


CC BY-ND - Naamsvermelding-Geen Afgeleide Werken
Deze licentie staat anderen toe het beeld in zijn geheel te distribueren, zowel commercieel als niet commercieel, zolang het ongewijzigd is en de naamsvermelding regels worden toegepast.
Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst ]

 


CC BY-NC - Naamsvermelding-Niet Commercieel
Deze licentie staat anderen toe het beeld te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw beeld gebaseerd is zolang dit geen commerciële doeleinden heeft en uitsluitend wanneer de naam van jou als beeldaanbieder wordt vermeld. Afgeleide werken hoeven niet onder identieke voorwaarden te worden verspreid.
Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst ]

 


CC BY-NC-SA - Naamsvermelding-Niet Commercieel-Gelijk Delen
Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de naam van jou als beeldaanbieder wordt vermeld, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.
Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst ]

 


CC BY-NC-ND - Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken
Deze licentie is de meest restrictieve van onze zes hoofdlicenties, deze staat anderen alleen toe om jouw beelden te downloaden en delen met anderen, zolang ze het beeld intact laten en niet commercieel gebruiken.
Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst ]

 


CC0 - "Geen rechten voorbehouden"
Met de CC0 verklaring kan een rechthebbende aangeven dat hij afstand doet van zijn auteursrecht voor zover dit wettelijk is toegestaan.
[ Lees meer (Engelstalig) ]