Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Natuur in beeld

Natuur in beeld

Werk mee aan de beeldbank van de Nederlandse biodiversiteit
Naturalis Biodiversity Center en partners streven ernaar om de Nederlandse biodiversiteit zo compleet mogelijk in beeld te brengen. Van steeds meer soorten komt fotomateriaal beschikbaar, maar er zijn nog veel lacunes in het aanbod. Naast soorten waarvan nog geen foto beschikbaar is, willen we ook de variatie binnen deze soorten in beeld brengen. Denk aan verschillen tussen de geslachten, de verschillende ontwikkelingsstadia in de levenscyclus, interessant gedrag. Het gezamenlijke doel is een zo compleet mogelijke beeldbank van de Nederlandse planten, dieren en schimmels, die vervolgens breed kan worden ingezet.

Waar moet het beeld aan voldoen?
Voor acceptatie van ingestuurde beelden worden de volgende criteria gehanteerd.

Bestand / technische criteria

 • Het beeld heeft een maximum bestandsgrootte van 8 Mb.
 • Het bestand heeft het formaat JP(E)G of PNG, met zo min mogelijk compressie.
 • Het beeld wordt bij voorkeur in zo hoog mogelijke resolutie ingestuurd, bijvoorbeeld 1600 pixels breed. We hanteren een absoluut minimum van 800 pixels breed. Kleinere beelden worden niet geaccepteerd. Hoe hoger de resolutie van het ingestuurde beeld, hoe groter deze kan worden weergegeven op het Nederlands Soortenregister.
 • Het beeld dient een gangbare beeldverhouding te hebben (zoals 4:3, 3:2 of andersom).
 • Er mogen geen vreemde tekens (incl. diakrieten) in de bestandsnaam staan. Wel toegestaan zijn: _ - ( )

 

Inhoudelijke criteria

 • Het beeld moet een meerwaarde hebben boven het al beschikbare materiaal. Het beeld kan bijvoorbeeld een nog niet afgebeelde soort betreffen of een bijdrage leveren aan het illustreren van de diversiteit binnen een al afgebeelde soort (verschillende geslachten, kleurvariaties, levensstadia). Als er al vergelijkbare beelden zijn gepubliceerd bij de soort in kwestie, kan een beeld alsnog een meerwaarde hebben door een combinatie van hogere resolutie en een vrije (Creative Commons) licentie.
 • Het onderwerp moet scherp zijn en de soort moet niet te klein zijn afgebeeld.
 • Er mogen geen kaders, teksten, inzetten of pijlen in de foto zijn aangebracht.
 • Belangrijke determinatiekenmerken zijn zichtbaar, zodat de soort vanaf de foto op naam te brengen is. Welke kenmerken dit betreft hangt af van de betreffende soortgroep.
 • Het beeld is bij voorkeur gemaakt in Nederland; anders in elk geval in West-Europa.
 • Het beeld is bij voorkeur goed gedocumenteerd met bijvoorbeeld vindplaatsinformatie. Minimaal wordt het land, locatie, de opnamedatum en naam van de beeldaanbieder vermeld.
 • De foto's zijn niet gemaakt van gehouden soorten, in een dierentuin, botanische tuin e.d.
 • Nestfotografie is niet toegestaan. We willen voorkomen dat broedende vogels verstoord worden.

 

Wat bieden wij?

Uw foto wordt na inzending beoordeeld en de determinatie gecontroleerd door experts op het gebied van de Nederlandse flora en fauna. Dit kan enige tijd duren. U kunt de status van uw eigen foto’s volgen door in te loggen. U ontvangt zo snel mogelijk bericht over het al dan niet plaatsen van uw foto’s. De beeldaanbieder behoudt het copyright op de eigen foto’s. Wij zullen de naam van de beeldaanbieder bij de beelden tonen en de gekozen licentie vermelden. Desgewenst kunt u in uw profiel aangeven waar geïnteresseerden zich voor uw beelden kunnen melden (e-mailadres en/of website).

Naturalis presenteert de beelden na goedkeuring voor publicatie op het Nederlands Soortenregister. De foto’s kunnen ook getoond worden op websites van partnerorganisaties en sponsors van het programma Natuur van Nederland, die geautomatiseerd gegevens uit het Soortenregister tonen. Voorbeelden van dergelijk gebruik zijn BioPortal, Pan-European Species directories Infrastructure (PESI) en de database met soorten in wetgeving en beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast kunnen de foto’s door Naturalis gebruikt worden in andere niet-commerciële digitale initiatieven die onderdeel zijn van het Nederlands Soortenregister, zoals de Soortzoekers. U draagt zo dus ook bij aan deze initiatieven.

Licenties

Per foto moet het type licentie worden aangegeven. We bieden de mogelijkheid tot gebruik van Creative Commons licenties. Meer informatie over deze licenties vindt u hier.