Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Natuur in beeld

Natuur in beeld

Mededeling 9-2-2021: beleid aanbieden foto’s gewijzigd
Vanaf vandaag worden alleen nog foto’s geaccepteerd die eerder op Waarneming.nl op soortniveau zijn goedgekeurd. We verzoeken dan ook om de link naar de goedgekeurde waarneming op Waarneming.nl toe te voegen in het opmerkingenveld. We vragen ook om extra kritisch op te letten of de foto wel meerwaarde heeft. Indien reeds diverse foto’s van de soort aanwezig zijn, geef dan aan waarom uw foto meerwaarde heeft.

Werk mee aan de beeldbank van de Nederlandse biodiversiteit

Naturalis Biodiversity Center en partners streven ernaar om de Nederlandse biodiversiteit zo compleet mogelijk in beeld te brengen. Van steeds meer soorten komt fotomateriaal beschikbaar, maar er zijn nog veel lacunes in het aanbod. Naast soorten waarvan nog geen foto beschikbaar is, willen we ook de variatie binnen deze soorten in beeld brengen. Denk aan verschillen tussen de geslachten, de verschillende ontwikkelingsstadia in de levenscyclus, interessant gedrag. Het gezamenlijke doel is een zo compleet mogelijke beeldbank van de Nederlandse planten, dieren en schimmels, die vervolgens breed kan worden ingezet.

Waar moet het beeld aan voldoen?
Voor acceptatie van ingestuurde beelden worden de volgende criteria gehanteerd.

Bestand / technische criteria

 • Het beeld heeft een maximum bestandsgrootte van 8 Mb.
 • Het bestand heeft het formaat JP(E)G of PNG, met zo min mogelijk compressie.
 • Het beeld wordt bij voorkeur in zo hoog mogelijke resolutie ingestuurd, bijvoorbeeld 1600 pixels breed. We hanteren een absoluut minimum van 800 pixels breed. Kleinere beelden worden niet geaccepteerd. Hoe hoger de resolutie van het ingestuurde beeld, hoe groter deze kan worden weergegeven op het Nederlands Soortenregister.
 • Het beeld dient een gangbare beeldverhouding te hebben (zoals 4:3, 3:2 of andersom).
 • Er mogen geen vreemde tekens (incl. diakrieten) in de bestandsnaam staan. Wel toegestaan zijn: _ - ( )

 

Inhoudelijke criteria

 • Het beeld moet een meerwaarde hebben boven het al beschikbare materiaal. Het beeld kan bijvoorbeeld een nog niet afgebeelde soort betreffen of een bijdrage leveren aan het illustreren van de diversiteit binnen een al afgebeelde soort (verschillende geslachten, kleurvariaties, levensstadia). Als er al vergelijkbare beelden zijn gepubliceerd bij de soort in kwestie, kan een beeld alsnog een meerwaarde hebben door een combinatie van hogere resolutie en een vrije (Creative Commons) licentie.
 • ​De foto moet op soortniveau goedgekeurd zijn op Waarneming.nl en de link naar de waarneming moet in het opmerkingenveld worden opgenomen. 
 • Het onderwerp moet scherp zijn en de soort moet niet te klein zijn afgebeeld.
 • Er mogen geen kaders, teksten, inzetten of pijlen in de foto zijn aangebracht.
 • Belangrijke determinatiekenmerken zijn zichtbaar, zodat de soort vanaf de foto op naam te brengen is. Welke kenmerken dit betreft hangt af van de betreffende soortgroep.
 • Het beeld is bij voorkeur gemaakt in Nederland; anders in elk geval in West-Europa.
 • Het beeld is bij voorkeur goed gedocumenteerd met bijvoorbeeld vindplaatsinformatie. Minimaal wordt het land, locatie, de opnamedatum en naam van de beeldaanbieder vermeld.
 • De foto's zijn niet gemaakt van gehouden soorten, in een dierentuin, botanische tuin e.d.
 • Nestfotografie is niet toegestaan. We willen voorkomen dat broedende vogels verstoord worden.

 

Wat bieden wij?

U ontvangt zo snel mogelijk bericht over het al dan niet plaatsen van uw foto’s. De beeldaanbieder behoudt het copyright op de eigen foto’s. Wij zullen de naam van de beeldaanbieder bij de beelden tonen en de gekozen licentie vermelden. Desgewenst kunt u in uw profiel aangeven waar geïnteresseerden zich voor uw beelden kunnen melden (e-mailadres en/of website).

Naturalis presenteert de beelden na goedkeuring voor publicatie op het Nederlands Soortenregister. Foto’s kunnen ook beschikbaar komen op andere websites van Naturalis zelf en partnerorganisaties en sponsors van Naturalis die geautomatiseerd gegevens uit het Soortenregister tonen. Dat zijn op dit moment Naturalis BioPortal, de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) en de database met soorten in wetgeving en beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. U draagt via het Soortenregister dus mogelijk ook bij aan deze platforms.

De bovenstaande geautomatiseerde beschikbaarstelling van beelden uit het Soortenregister aan Naturalis BioPortal en GBIF geldt alleen voor beelden met een Creative Commons licentie. De beschikbaarstelling wordt mogelijk gemaakt door de Netherlands Biodiversity API van Naturalis. Via deze API kunnen ook andere derde partijen de beelden met een Creative Commons licentie uit het Soortenregister geautomatiseerd opvragen. In alle gevallen dienen derde partijen daarbij rekening te houden met de door u aangegeven licentie van de beelden.

Licenties

Per foto moet het type licentie worden aangegeven. Hiermee bepaalt u wat Naturalis en derde partijen wel en niet met uw beelden mogen. We bieden de mogelijkheid tot gebruik van Creative Commons licenties. Meer informatie over deze licenties vindt u hier.